Macji boter
Posvoji muco na daljavo
Veterina MH
Veterina MH, kvalitetne veterinarske storitve po ugodnih cenah
Super Čombe
Super Čombe - z nakupi pomagate brezdomnim mucam

Forumi Pomagamo Živalim
Forumi Pomagamo živalim
Preprečite prezgodnjo nosečnost - sterilizirajte svoje muce dovolj zgodaj.
Preprečite rojstvo neželenih mladičev - sterilizirajte in kastrirajte svoje živali.

Zadnje novice

Arhiv novic


Muce za posvojitev

Caramella 15.05.2024
Caramella

Metka 24.01.2024
Metka

Anabel 07.11.2023
Anabel

Lara 12.10.2023
Lara

Joy 19.07.2023
Joy

Goya 22.05.2023
Goya

Snežka 17.05.2023
Snežka

Demeter 04.04.2023
Demeter

Vse muce za posvojitev

Vita - najpogostejša vprašanja

Kako oporočno zapustiti premoženje oz. del tega Mačji hiši?

Priporočamo, da to storite oporočno v obliki volila. Pri tem lahko uporabite predlogo Oporoka ali predlogo Dodatek k oporoki. Lahko pa si pomagate tudi z dokumentom Predlogi besedil za volila. Prosimo tudi, da si pred tem v nadaljevanju preberete vsa najpogostejša vprašanja, kjer smo za vas zbrali vse potrebne informacije.

Kaj je volilo?

Volilo oz. legat je oporočno naklonilo določene koristi osebi, ki je oporočitelj ne postavi za dediča, in ki je torej po volji oporočitelja ne moremo šteti za univerzalnega naslednika njegovega celotnega premoženja ali alikvotnega dela premoženja.

Zakaj ne bi bila Mačja hiša kar dedič?

Volilo se od dedovanja razlikuje po tem, da volilojemnik – oseba, ki ji je bila z volilom naklonjena določena korist, praviloma ne odgovarja za zapustnikove morebitne dolgove (za razliko od zakonitih in oporočnih dedičev). Druga razlog pa je, da lahko iz naslova dedovanja (univerzalnega pravnega nasledstva) izvirajo tudi kakšni spori (med dediči, sosedi, upniki, itd...), ki pogosto vodijo v dolgotrajne postopke, kar bi nas stroškovno in časovno preveč obremenjevalo. Želimo si namreč, da bi se lahko čimbolj osredotočeno ukvarjali z delom, zaradi katerega smo ustanovljeni – prizadevanje za dobrobit živali.

Zakaj nakloniti volilo Mačji hiši?

Ker vas ta naklonitev za časa vašega življenja ne bo obremenjevala, nekoč pa se bo zaradi tega izboljšala kvaliteta življenja mnogih zavrženih živali. Poleg tega se, če to želite, zavežemo poskrbeti tudi za dobrobit vaših hišnih ljubljenčkov, ki bodo ostali za vami. Več o tem si preberite v poglavju Želim, da po moji smrti zavod mačja hiša poskrbi za moje muce.

Kakšne vrste volil poznamo?

Volilo je lahko:

  • določena stvar (npr. pripomočki za nego živali, slike, nakit, vrednostne papirje, pohištvo, gospodinjski aparati, …);
  • pravica (npr. Mačji hiši lahko za določeno dobo prepustite kakšen prostor ali zemljišče v uporabo, po izteku te dobe pa se vrne nazaj k dedičem);
  • nalog določeni osebi (npr. dediče zavežete, da naj iz vaše zapuščine vsak mesec določen znesek donirajo Mačji hiši);
  • denarna sredstva (zapišete v oporoko, da se določena vsota denarja po vaši smrti nakloni Mačji hiši);

Mačji hiši bi želel zapustiti nepremičnino. Kako lahko to naredim?

Lahko napravite oporoko in nas določite kot dediča ali pa kot volilojemnika, vendar pa vas prosimo, da nas o vaši nameri predhodno obvestite, da se o tem dogovorimo.

Ne verjamem, da bom imel ob koncu svojega življenja dovolj denarja, da se bo volilo lahko izpolnilo?

Do izpolnitve volila pride zgolj takrat, kadar obseg zapuščine to dopušča. V kolikor ni dovolj zapuščine, volilojemnik ne more zahtevati izpolnitve od dedičev, saj dediči odgovarjajo zgolj do višine vrednosti zapuščine.

Kaj če ne sestavim oporoke?

Če ne sestavite oporoke, se uvede zakonito dedovanje, kar pomeni, da se celotna zapuščina razdeli med dediče.

Kakšne vrste oporok poznamo, in koliko stane sestava oporoke?

Lastnoročna oporoka
To je oporoka, ki je v celoti lastnoročno spisana (ne na računalnik!) in podpisana s strani zapustnika. Če oporoko spišete sami, ne stane nič, vendar pa kljub temu svetujemo, da se pred samo sestavo oporoke posvetujete s strokovnjakom, poleg tega pa lahko svoj podpis overite pri notarju (cena storitve notarja cca. 18,00 €). Pri pisanju lastnoročne oporoke si lahko pomagate z dokumentom Predlogi besedil za volila, lahko pa uporabite tudi predlogo Oporoka, ki pa jo morate v celoti lastnoročno prepisati, izpustite pa lahko dele, ki se nanašajo na oporočne priče.

Pisna oporoka
To je oporoka, pri kateri je sam tekst pripravljen vnaprej (npr. na računalnik), zapustnik pa jo zgolj podpiše, pri čemer pa morata oporoko podpisati tudi dve polnoletni priči (priči od oporoke ne smeta imeti nobenih koristi, morata biti polnoletni, ter morata znati brati in pisati). Glede na to, da lahko tudi to oporoko sestavite sami, vam priporočamo, da se pred sestavo oporoke posvetujete s strokovnjakom, poleg tega pa se lahko podpisi zapustnika in podpisi prič overijo pri notarju, kar zmanjša možnost izpodbijanja oporoke, češ da oporoke ni spisal zapustnik (cena storitve notarja cca. 18,00 € na podpis). Po predlogi Oporoka bo vaša oporoka veljavna, v kolikor bosta sodelovali tudi dve priči, ki morata oporoko istočasno z vami podpisati (datum), vendar pa v vsakem primeru priporočamo, da vse podpise overite pri notarju. Takšna "tiskana" oporoka brez podpisov prič namreč ne bi bila veljavna, četudi z notarsko overitvijo vašega podpisa.

Ustna oporoka
Ta oporoka pride v poštev zgolj v izjemnih primerih (vojna stanja, ipd...), kjer se kasneje v postopku dedovanja po zapustniku dokazuje s pričami, kaj je bila zapustnikova poslednja volja.

Notarska oporoka
To je oporoka, ki jo sestavi notar. Sta dva načina - oporoko lahko sestavi notar na podlagi ustne izjave oporočitelja (v tem primeru je nujna prisotnost dveh polnoletnih prič), lahko pa oporoko sestavi oporočitelj sam in jo predloži notarju v potrditev. Cena storitve je odvisna od vrednosti premoženja, odmerja pa se skladno z Notarsko tarifo (povprečno takšne oporoke stanejo cca. 250,00 €). Notarju lahko predložite v potrditev tudi oporoko, izpolnjeno na naši predlogi Oporoka ali Dodatek k oporoki.

Komu izročiti oporoko? Kako naj vem, da bo sodišče oporoko upoštevalo?

Izkušnje kažejo, da večina zapustnikov oporoko hrani doma, ali pa jo izroči dedičem. V kolikor ste mnenja, da bi lahko bile v zvezi s tem kakšne težave, lahko oporoko izročite osebi, ki ji povsem zaupate. V kolikor vam je oporoko sestavil notar ali pa odvetnik, se obstoj oporoke zaznamuje v centralnem registru oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. Tako bo sodišče, ki bo vodilo zapuščinski postopek, nedvomno seznanjeno s tem, da oporoka obstaja, in jo bo tudi upoštevalo.

Kako naj v oporoko vključim volilo v korist Zavoda Mačja hiša?

V oporoki, v kateri boste določili dediča in način razdelitve premoženje, dodatno določite tudi volilojemnika, torej ZAVOD MAČJA HIŠA. Pri tem si lahko pomagate z našo predlogo Oporoka.

V kolikor vaša oporoka že obstaja, lahko volilo določite v dodatku k oporoki, vendar morate izrecno navesti, da gre za dodatek. Velja namreč pravilo, da vsaka kasnejša oporoka razveljavlja in nadomešča prejšnjo. Pri tem si lahko pomagate z našo predlogo Dodatek k oporoki.

Ali lahko oporoko in/ali volilo spremenim?

Da, tako oporoko, kot tudi volilo v tej oporoki lahko kadarkoli spremenite tako, da napišete novo oporoko z novim volilom (ali pa tudi brez njega, če tega ne želite več). Lahko pa tudi zgolj uničite ali prekličete oporoko, če želite, da se uvede zakonito dedovanje.

Kako je z davki?

To materijo ureja Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD).

Zapustnik razumljivo s tem davkom ni obremenjen, je pa sicer zavezanec za davek na dediščino in darila fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja, in tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti.

Davka na dediščine in darila ne plača:

  • dedič ali obdarjenec prvega dednega reda;
  • z dediči ali obdarjenci prvega dednega reda so izenačeni zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti;
  • pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi zakona za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti zaščite in reševanja, vendar le, če gre za darilo oziroma dediščino, ki je namenjena opravljanju take dejavnosti pravne osebe.

Glede na trenutno ureditev davčnih predpisov Zavod Mačja hiša načeloma ni zavezana za plačilo davka na dediščine in darila.

Mi lahko svetujete glede sestave oporoke oziroma mi najdete odvetnika ali notarja?

Nudimo vam lahko pravno pomoč glede splošnih oz. usmeritvenih vprašanj glede dedovanja, žal pa vam ne moremo svetovati v konkretnem primeru, ali vam sestaviti oporoke, oziroma dodatka k oporoki.

Seznam odvetnikov in notarjev, ki so za to strokovno usposobljeni, najdete na spletni strani Odvetniške zbornice Slovenije ali na spletni strani Notarske zbornice Slovenije.

Kaj moram storiti, če želim, da Mačja hiša poskrbi po moji smrti za moje muce?

  • v vaši oporoki ali v dodatku k oporoki dopišete: "Moji dediči naj po moji smrti glede nadaljne oskrbe mojih muc kontaktirajo Zavod Mačja hiša, Groharjeva ulica 8, 3000 Celje."
  • izpolnite prijavnico Vita - po življenju za življenje in nam jo pošljite, bodisi skenirano po elektronski pošti na naslov vita@macjahisa.si, ali po klasični pošti na naslov Zavod Mačja hiša, projekt Vita, Groharjeva ulica 8, 3000 Celje.
  • po prejemu prijavnice vas bomo kontaktirali po elektronski pošti ali po telefonu in se dogovorili vse potrebno za sklenitev dogovora Vita - po življenju za življenje.